Kategorie

Informacje

WYMIANY,     ZWROTY   I    REKLAMACJE

WYMIANA PRODUKTÓW

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sklep internetowy toys4us.pl bezproblemowo wymienia zakupiony towar na inny rozmiar lub inny produkt (w tej samej cenie) w terminie do 14 dni od daty otrzymania przesyłki

KRÓTKA INSTRUKCJA WYMIANY DROGĄ WYSYŁKOWĄ:

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


1. Do 14 dni od daty otrzymania zamówienia skontaktuj się z Biurem Obsługi Klienta 

Biuro Obsługi Klienta jest do Twojej dyspozycji codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 16:00 oraz w soboty od 9:00 do 12:00. Numer, pod którym można skontaktować się z obsługą sklepu, to: 511 11 02 02. lub pod adresem: sklep@toys4us.pl.


2. Wypełnij dokument wymiany, który otrzymałeś razem z przesyłką: 

a) w przypadku wymiany na ten sam model, uzupełnij w odpowiednim polu rozmiar, jaki chcesz otrzymać; 
b) w przypadku wymiany na inny model (dotyczy wyłącznie wymiany na towar w tej samej cenie), podaj kod produktu oraz rozmiar; 
c) jeśli chcesz dokonać wymiany na towar w innej cenie, konieczny jest zwrot towaru i ponowne złożenie zamówienia na zasadach wskazanych poniżej w punkcie Zwrot produktów i odstąpienie od umowy.

3. Prosimy o staranne zapakowanie przesyłki razem z uzupełnionym dokumentem zwrotu/wymiany i przekazanie jej kurierowi.

4. Po kliku dniach od odbioru towaru, kurier całkowicie dostarczy inny rozmiar lub model (czas wymiany wynosi 3-14 dni). 

Możesz również odesłać paczkę na swój koszt. W tym celu wyślij ją na poniższy adres (w tym przypadku koszt wysyłki nie zostanie zwrócony):

Adres do wysyłki wymienianych produktów:

 Sklep internetowy toys4us.pl 
Ul.Olimpijska 57/29 
80-180 Gdańsk

Z sugerowanym dopiskiem "toys4us.pl - wymiana" 

ZWROT PRODUKTÓW I ODSTĄPIENIE OD UMOWY

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

W sklepie toys4us.pl możesz zrezygnować z kupionego towaru bez podania przyczyny w ciągu 14 dni(*) od daty odebrania przesyłki. 


 Dla Twojej wygody umożliwiamy dwie metody zwrotu towaru: 

 • zwrot drogą wysyłkową– dołączyć kopię dokumentu potwierdzający zakup (np. paragon lub fakturę VAT,  którą otrzymałeś w przesyłce) oraz towar, 

Prawo do odstąpienia od umowy

 1. Konsumentowi, przysługuje na podstawie art. 27 Prawa konsumenckiego prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, art. 34 Prawa konsumenckiego.

 2. Termin odstąpienia od umowy zawartej na odległość wynosi 14 dni od momentu wydania rzeczy, a do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

 3. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy Konsument może złożyć na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do Prawa konsumenckiego, na formularzu dostępnym pod adresem http://www.skrzat-online.pl/_cms/view/11/formularz-odstapienia-od-umowy.html lub w innej formie zgodnej z Prawem konsumenckim.

 4. Sprzedający niezwłocznie potwierdzi Konsumentowi na e-mail (podany przy zawieraniu umowy i inny jeżeli został podany w złożonym oświadczeniu) otrzymanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

 5. W przypadku odstąpienia od umowy, umowa jest uważana za niezawartą.

 6. Konsument ma obowiązek zwrócić rzecz Sprzedającemu niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.

 7. Konsument odsyła rzeczy będące przedmiotem umowy, od której odstąpił na własny koszt i ryzyko.

 8. Konsument nie ponosi kosztów dostarczania treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli nie wyraził zgody na spełnienie świadczenia przed upływem terminu do odstąpienia od umowy lub nie został poinformowany o utracie przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy w chwili udzielania takiej zgody lub przedsiębiorca nie dostarczył potwierdzenia zgodnie z art. 15 ust. 1 i art. 21 ust. 1. Prawa konsumenckiego.

 9. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będącej przedmiotem umowy a będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

 10. Sprzedający niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy złożonego przezKonsumenta zwróci Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, a jeżeli Konsumentwybrał sposób dostawy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedającego, Sprzedający nie zwróciKonsumentowi dodatkowych kosztów zgodnie z art 33 Prawa konsumenckiego.

 11. Sprzedający dokonuje zwrotu zapłaty przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Konsument, chyba że Konsumentwyraźnie zgodził się na inny sposób płatności, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

 12. Sprzedający może wstrzymać się ze zwrotem zapłaty otrzymanej od Konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

 13. Konsumentowi zgodnie z art 38 Prawa konsumenckiego nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy:

  1. w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedający nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;

  2. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

  3. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

  4. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

  5. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

  6. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

  7. o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy;

  8. o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę.

KRÓTKA INSTRUKCJA ZWROTU DROGĄ WYSYŁKOWĄ:

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1. Do 14 dni od daty otrzymania zamówienia, skontaktuj się z Biurem Obsługi Klienta w celu chęci zwrotu towaru. Zwracany towar wysyłasz na swój koszt. My zwrócimy Ci pieniądze za przesyłkę pod warunkiem zwrotu po najtańszej możliwej opcji wysyłki dostępnej podczas zakupu. Należność za zwrócony towar zostanie oddana przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte w pierwotnej transakcji. Jeżeli chcesz otrzymać zwrot na rachunek bankowy, prosimy o wskazanie numeru rachunku, na który wykonamy przelew. Biuro Obsługi Klienta jest do Twojej dyspozycji codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 16:00 oraz w soboty od 9:00 do 12:00. Numer, pod którym można skontaktować się z obsługą sklepu, to: 511 11 02 02. Kuriera możesz zamówić również mailowo pisząc na adres: sklep@toys4us.pl.


2. Przygotuj pisemne oświadczenie o odstąpieniu od umowy sprzedaży. Możesz skorzystać ze wzoru, który otrzymałeś razem z przesyłką lub pobrać wzór formularza (pobierz dokument w PDF ).


3. Prosimy o staranne zapakowanie przesyłki wraz z dokumentem potwierdzającym zakup i przekazanie jej kurierowi. Jeżeli nie przesłałeś wcześniej oświadczenia o odstąpieniu od umowy sprzedaży, dołącz go do zwracanego towaru.


4. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte w pierwotnej transakcji. Jeżeli chcesz otrzymać zwrot na rachunek bankowy, prosimy o wskazanie numeru rachunku, na który wykonamy przelew.


5. Zwrotu wpłaty dokonamy niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania Twojej decyzji o odstąpieniu od umowy sprzedaży. 


Adres do wysyłki zwracanych produktów:

Sklep internetowy toys4us.pl 
Ul.Olimpijska 57/29 
80-180 Gdańsk

Z sugerowanym dopiskiem "toys4us.pl - zwrot" 

Jeżeli jesteś konsumentem, to zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r. poz. 827) możesz odstąpić od umowy bez podania jakiejkolwiek przyczyny w terminie 14 dni od dnia wejścia w posiadanie towaru. Pamiętaj, że ponosisz odpowiedzialność za zmniejszenie wartości towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru. Pamiętaj, by zwracane towary były w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu, co oznacza że w celu sprawdzenia charakteru, cech i funkcjonalności towaru powinieneś obchodzić się z towarem i sprawdzić go tylko w takim zakresie, w jakim jest to możliwe w sklepie stacjonarnym (np. Klient powinien jedynie przymierzyć Produkt, lecz nie powinien go użytkować). Możliwość odstąpienia od umowy w terminie 14 dni na powyżej wskazanych zasadach nie narusza ani w żaden sposób nie ogranicza praw konsumenta wynikających z ustawy o prawach konsumenta.


 (*) Zasady zgodne z Ustawą z 2 marca 2000 roku "O ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny"

REKLAMACJE PRODUKTÓW KUPIONYCH W SKLEPIE TOYS4US.PL

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Na wszystkie produkty zakupione przez Ciebie w sklepie TOYS4US.pl  przysługują Ci uprawnienia z tytułu odpowiedzialności sprzedawcy za wady towaru w zakresie określonym w Kodeksie cywilnym (rękojmia za wady towaru) przez okres 2 lat od daty zakupu.  

KRÓTKA INSTRUKCJA SKŁADANIA REKLAMACJI TOWARU DROGĄ WYSYŁKOWĄ:

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1. Możesz wypełnić formularz reklamacyjny (pobierz dokument do wydrukowania /format PDF). 

2. Wyślij reklamowany produkt razem z formularzem na podany poniżej adres.

Adres do wysyłki reklamowanych produktów:

Sklep internetowy toys4us.pl 
Ul.Olimpijska 57/29 
80-180 Gdańsk

Z sugerowanym dopiskiem "toys4us.pl - reklamacja" 


3. Ustosunkujemy się do Twojej reklamacji nie później niż w ciągu 14 dni od dnia jej zgłoszenia.


4. W przypadku uznania reklamacji, spełnimy Twoje żądanie dotyczące reklamowanego towaru (możesz wybrać pomiędzy wymianą towaru na nowy, naprawą towaru, obniżeniem ceny, odstąpieniem od umowy – o ile wada towaru jest istotna).

PAMIĘTAJ:

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 1. Wypełniając formularz reklamacyjny (pobierz dokument PDF), przesyłasz wszystkie niezbędne informacje potrzebne do rozpatrzenia reklamacji (swoje dane, opis zauważonej wady, żądanie przewidziane w ramach rękojmi).

2. Decydując się na złożenie reklamacji drogą wysyłkową, pokrywasz koszty odesłania towaru. Należy pamiętać, że sklep nie przyjmuje przesyłek wysłanych za pobraniem.

Pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest platforma internetowego rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami (tzw. platforma ODR). Platforma ta jest witryną internetową umożliwiającą konsumentom zapoznanie się z ogólnymi informacjami na temat sposobów rozwiązywania sporów powstałych w związku z zawarciem umowy przez Internet innych niż skierowanie sprawy do Sądu (np. poprzez mediację albo arbitraż). Za pośrednictwem platformy możesz także przekazać skargę podmiotowi zajmującemu się alternatywnym rozwiązywaniem sporów i załączyć odpowiednie dokumenty.